14 July 2010

Owau no ka I

"I" AM THE "I"
OWAU NO KA "I"
"I" come forth from the void into light
Pua mai au mai ka po iloko o ka malamalama
"I" am the breath that nurtures life
Owau no ka ha, ka mauli ola
"I" am that emptiness, that hollowness beyond all consciousness
Owau no ka poho, ke ka'ele mawaho a'e o no ike apau
The "I", the Id, the All
KA I, Ke Kino Iho, na Mea Apau
"I" draw my bow of rainbows across the waters
Ka a'e au i ku'u pi'o o na anuenue mawaho a'e o na kai a pau
The continuum of minds with matters
Ka ho'omaumau o na mana'oame na mea a pau
"I" am the incoming and outgoing of breath
Owau no ka "Ho", a me ka "Ha"
The invisible, untouchable breeze
He huna ka makani nahenahe,
The undefinable atom of creation
Ka "Hua" huna o Kumulipo.
"I" am the "I"
Owau no ka "I"