14 July 2010

KA MALUHIA O KA "I"

THE PEACE OF " I "
KA MALUHIA O KA "I"
Peace be with you, All My Peace,
O ka Maluhia no me oe, Ku'u Maluhia a pau loa,
The Peace that is " I ", the Peace that is "I am".
Ka Maluhia o ka "I", owau no ka Maluhia,
The Peace for always, now and forever and evermore.
Ka Maluhia no na wa a pau, no ke'ia wa a mau a mau loa aku.
My Peace " I " give to you, My Peace " I " leave with you,
Ha'awi aku wau I ku'u Maluhia ia oe, waiho aku wau I ku'u Maluhia me oe,
Not the world's Peace, but, only My Peace,
The Peace of " I ".

A'ole ka Maluhia o ke ao aka ka'u Maluhia wale no,
Ka Maluhia o ka"I".
Copyright © 2005 Freedom of the Cosmos