. . ★ . . :: inspiration :: . . ★ . .

Hele me kahau 'oli

Hele me kahau 'oli -- go with joy